Σεμινάριο Διεύθυνσης Χορωδίας με τον Αντώνη Κοντογεωργίου.