Συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής- Απρίλιος 2005